نمایشگاه “حمایت از کالای ایرانی در گلبهار برپا شد | ندای چناران