خط‌‌و‌نشان رئیس دستگاه قضا برای خودروسازان بدقول | ندای چناران
رئیس قوه قضاییه در نشست مسئولان عالی قضایی گفت: نقض یک‌طرفه تعهد به دلیل داشتن قدرت نقض حقوق عامه است.