پسر میترا استاد: نجفی بارها مادرم را با اسلحه تهدید کرده بود | ندای چناران
مهیار صفری فرزند میترا استاد با حضور در دادگاه محمدعلی نجفی، از روز وقوع قتل مادرش می‌گوید.