مواضع شفاف(!) هاشمی‌طبا کار دست خبرنگار داد! / طنز
مواضع شفاف(!) هاشمی‌طبا کار دست خبرنگار داد! / طنز

اگر کسی خود را برای احراز پست ریاست‌جمهوری اصلح نمی‌داند و دیگری را اصلح معرفی می‌کند، چگونه حاضر نیست تا از عرصه رقابت‌ها کنار بکشد؟!

به گزارش ندای چناران:
خبرنگار : چند درصد احتمال می دهید که رئیس جمهور شوید؟
هاشمی‌طبا: تقریبا احتمال آن وجود ندارد.
خبرنگار: اگر کاندیدا نبودید به چه کسی رای می‌دادید؟
هاشمی‌طبا: به آقای روحانی.
خبرنگار: الان که کاندید هستید به چه کسی رای می دهید؟
هاشمی‌طبا: به آقای روحانی.
خبرنگار: . . . (کپ کرده)
هاشمی‌طبا: اما همچنان در عرصه (کاندیدای ریاست‌جمهوری) می‌مانم.
خبرنگار: (قاطی کرده) چرا به مصطفی هاشمی‌طبا رای نمی‌دهید؟
هاشمی‌طبا: آقای روحانی شانس بیشتری برای پیروزی دارد.
خبرنگار: . . . (زبانش بند آمده)
هاشمی‌طبا: من می‌خواهم شانس آقای روحانی را تقویت کنم.
خبرنگار: . . . (گیج شده)
هاشمی‌طبا: می‌خواهم در عرصه (رقابت‌های کاندیداها) حضور داشته‌باشم.
خبرنگار: . . . (بلاتکلیف مانده)
هاشمی‌طبا: اگر کسی دوست داشت که به من رای بدهد، این کار را انجام دهد.
خبرنگار: . . . (سر درد شده)
هاشمی‌طبا: توصیه می‌کنم بقیه به آقای روحانی رای دهند.
(بعد از این گفتگو، خبرنگار زُل زده به دیوار و چشم از آن بر نمی‌دارد. پزشکان شش ماه مرخصی استعلاجی برای او تجویز کرده‌اند. اطباء معالج خبرنگار معتقدند که شوک سخت و سنگین حاصل از جواب‌های فلسفی(!) در این گفتگو، منجر به فتیله‌پیچ دو سوم از سلول‌های مغزی این خبرنگار شده و آنها را برای مدتی از کار انداخته‌است.
دو سوم سلول‌های مغزی خبرنگار هنوز درک نکرده‌اند که اگر کسی خود را برای احراز پست ریاست‌جمهوری اصلح نمی‌داند و دیگری را اصلح معرفی می‌کند، چگونه حاضر نیست تا از عرصه رقابت‌ها کنار بکشد در حالیکه مدعی تقویت کردن شانس فرد مورد نظرش در رقابت‌های انتخاباتی می‌باشد!
ضمناً رئیس تیم پزشکان معالج خبرنگار گفته‌اند که فعلاً هیچ امیدی به بهبودی حال خبرنگار وجود ندارد!)
محمدرضا فتحی نجفی

انتهای پیام/