جناب دادستان! از شما بعید بود
جناب دادستان! از شما بعید بود

آیا اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشتی کم‌تر است؟


به گزارش ندای چناران،
دادستان مشهد: «یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید، در این‌جا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» (خبرگزاری ایسنا – ۴ مهر ماه ۹۶)
از حقوقدان صاحب منصبی چون جناب دادستان اینگونه سخن گفتن بسیار بعید بود هر چند که در مقام توجیه می‌توان ادعا کرد که منظور ایشان، حجم و گستردگی «اختیارات قانونی» دادستان می‌باشد اما مقایسه‌ی اختیاراتِ محدود مخلوق با اختیاراتِ نامتناهیٍ خالقٍ جهانیان اساساً کاری لق و لغو است بویژه آنکه این فاصله‌ی بی‌نهایت به «کمتر از بند انگشت» تقلیل داده‌شود!
تحقیقاً اگر منظور جناب دادستان از «اختیارات» همان «وظایف و اختیارات» باشد، مشکل پیچیده‌تر خواهدشد زیرا دادستانی به موجب قانون، «وظایف و اختیارتی» دارد اما یگانه قهار عالم هستی چه وظیفه‌ای دارد؟!!!
به عبارت روشن‌تر اگر مراد جناب دادستان از سخن خود، «وظایف و اختیارات قانونی دادستانی» بود، این چه ارتباطی به فاصله‌ی بند انگشتی با «اختیارات خداوند متعال» پیدا می‌کند در حالیکه خداوند صاحب اختیار مطلق است؟! پس منظور جناب دادستان از «اختیار» همان «خواست، اراده و اختیار مطلق» بوده و نه «وظیفه و اختیار» توام با یکدیگر.
از تامل و اندیشه در آیات الهی در می‌یابیم که ۲۱۳ آیه شریفه در قرآن به خواست، اراده و اختیار نامتناهی و البته بی‌قید و شرط حضرت حق اشاره دارد.
از جمله آیات مذکور اینکه «خداوند آنچه را اراده کند، انجام می‌دهد»(۱) یا «خداوند هر چه بخواهد، حکم می‌کند»(۲)
اکنون این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که آیا کریمه‌های مذکور با ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر داشته‌است: « . . . دادستان نمی‌تواند جریان تحقیقات مقدماتی را متوقف سازد.» فاصله‌اش به اندازه‌ی همان بند انگشت مورد نظر جناب دادستان است؟!
به عبارت دقیق‌تر؛ آن «اختیارات مطلق خداوند» با این «بی‌اختیاری محض دادستان» فاصله‌‌ای بند انگشتی دارند؟! حاشا و کلا.
امید آن بود که جناب دادستان بجای استفاده از عبارتی غلط و مسئله‌دار به کریمه‌ی «قولوا للناس حسنا(۳)» تاسی نموده و می‌فرمودند: «دادستانی بموجب وظایف قانونی‌اش به هر موضوعی که احتمال تضییع حقوق عامه در آن باشد، ورود می‌کند و در این راه فقط از خدا می‌ترسد.»

۱ – سوره‌های مبارکه بقره/۲۵۳؛ آل‌عمران/۴۰؛ ابراهیم/۲۷؛ حج/۱۴،۱۸؛ بروج/۱۶.
۲ – سوره مبارکه مائده، آیه شریفه ۱.
۳ – «و با مردم به نیکی (و به نیکویی) سخن بگوئید.» (سوره مبارکه بقره، آیه شریفه ۸۳).

 

محمدرضا فتحی نجفی

انتهای پیام/