شورای شهر گلبهار، شتابزده و سر در گم
شورای شهر گلبهار، شتابزده و سر در گم

شورای شهر گلبهار با وجود همه‌ی ضعف‌های شهردار سابق، باز هم ریسک کرد و به سجادی اکتفا و اعتماد نمود و همچنان از جیب خلق‌الله، آزموده را باز هم آزمود!

به گزارش ندای چناران، اظهارات جانعلی‌زاده رئیس شورای شهر گلبهار درباره وضعیت شهرداری که در پایگاه خبری تحلیلی ندای چناران منعکس ‌شده بطور جِد قابل نقد است.
ماجرا از اینجا شروع می‌شود که هر چند انتخاب شهردار از وظایف شورای شهر است اما شورای شهر گلبهار برای انتخاب شهردار دچار شتابزدگی از یک سو و سر در گمی و حیرانی از سوی دیگر شده‌است. این آشفتگی را می‌توان از اظهارات رئیس شورای شهر گلبهار نتیجه گرفت. بعضی از گفته‌های ایشان بی‌منطق و برخی، نقیض دیگر گفته‌های خود اوست.
سعید سجادی به مدت چهار سال سکاندار شهرداری گلبهار بوده، شورا حکم او را به دلیل «نارضایتی‌های مردمی» و «بررسی‌های کارشناسی» از شهردار به سرپرستی شهرداری تنزل درجه داده لکن به دلیل اینکه قحط‌الرجال است و روی کره‌زمین هیچ شخص دیگری وجود ندارد که واجد شرایط مدیریت شهرداری گلبهار باشد، اعضای شورای شهر برای سپردن مجدد کرسی اول شهرداری به سجادی اتفاق نظر پیدا می‌کنند!
جانعلی‌زاده رئیس شورای شهر، عملکرد سجادی را در پست شهردار گلبهار، مدیریتی ناموفق ارزیابی می‌کند که دارای ویژگی‌هایی مانند «عملکرد خوبی نداشته»، «در بحث پرسنل بکارگیری شده مشکلاتی داشته»، «ارتباطش با رسانه‌ها قوی نبوده»، «در بحث خدمات شهری و آسفالت معابر، نقدهای زیادی به او وارد بوده» و «تعاملی که باید بین شهرداری و شرکت عمران ایجاد می‌شده را برقرار نکرده» ارزیابی می‌کند اما با وجود همه‌ی این ضعف‌ها می‌توان باز هم ریسک کرد به سجادی اکتفا و اعتماد نمود و همچنان از جیب خلق‌الله، آزموده را باز هم آزمود! شورای شهر برای اثبات «هنر»مندی‌اش درصدد است تا مدیری که «عملکرد خوبی نداشته» را صاحب عملکرد خوب کند! گویی شهرداری موسسه‌ای خیریه است که شورا می‌تواند از صندوق آن برای کارآموزی و کارورزی دیگران هزینه کند بلکه شاید مدیران ناموفق دیروز به مدیران موفق فردا تبدیل شوند! این نگاه شورا حاصل تعقل، خردورزی و دوراندیشی نیست زیرا وقتی رئیس شورای شهر به حجم سنگینی از ناکارآمدی در کارنامه سجادی اذعان دارد، این استدلال(!) شورا که به او «فرصت دوباره داده‌شود»، سخنی سخیف، بی‌پایه و دم‌دستی جلوه می‌کند. عقلاً و منطقاً هیچیک از اعضای شورای شهر حاضر نخواهد شد که سرمایه‌ی شخصی خود را در اختیار فردی قرار دهد که «از عملکرد چهار سال گذشته‌اش نارضایتی داشته»‌است اما شورا گذشت و بزرگواری خود را برای دادن فرصت مجدد از جیب بیت‌المال نشان می‌دهد و به این جمع‌بندی می‌رسد که به مدیر ناموفق «فرصتی دوباره داده‌شود»!
دلیل عمده در این تعارض، تناقض و گسستگی اظهارات رئیس شورا از آنجا ناشی می‌شود که وقتی قرار است، رفتن بدنبال شهردار جدید توجیه شود و امری عقلانی و منطقی جلوه کند؛ سجادی نه تنها هیچ امتیازی ندارد بلکه نارضایتی‌های مردمی و نظرات کارشناسی موید شکست مدیریتی وی بحساب می‌آید حتی سجادی نتوانسته‌بود «تعاملی که باید بین شهرداری و شرکت عمران ایجاد می‌شد، برقرار کند» اما وقتی قرار است سجادی دوباره شهردار شود، توجیه قبلی به محاق رفته و توجیه دیگری ساخته و پرداخته می‌شود: «سجادی تعامل با شرکت عمران را تجربه کرده‌است»!
این تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در اظهارات رئیس شورا برای موجه جلوه دادن عملکرد شورا در انتخاب شهردار است که عاری از استحکام منطقی و غیرقابل قبول می‌باشد.

محمدرضا فتحی نجفی

پایان قسمت اول/