برگزاری همایش تقدیر از قهرمانان تولید در بخش کشاورزی شهرستان چناران
برگزاری همایش تقدیر از قهرمانان تولید در بخش کشاورزی شهرستان چناران

همایش تقدیر از قهرمانان تولید در بخش کشاورزی شهرستان چناران در محل دانشگاه آزاد گلبهار برگزار شد.

 

به گزارش ندای چناران، همایش تقدیر از قهرمانان تولید در بخش کشاورزی شهرستان چناران با حضور مدیرکل جهاد کشاورزی در محل دانشگاه آزاد گلبهار برگزار شد.