طبیعت بهاری بوستان‌های چناران
طبیعت بهاری بوستان‌های چناران

طبیعت بهاری چناران در بوستان‌های این شهر نمود بیشتری پیدا کرده است.

به گزارش ندای چناران، طبیعت سبز بهاری در ۳ بوستان‌ لاله، وحدت و ملت چناران نمود بیشتری پیدا کرده است.