برگزاری جشنواره هولاپ در چناران
برگزاری جشنواره هولاپ در چناران

جشنواره هولاپ در پارک شهدای گمنام چناران برگزار شد.

به گزارش ندای چناران، جشنواره هولاپ با حضور میلاد رضایی، رکورددار این رشته در بوستان شهدای گمنام چناران برگزار شد.