حاشیه های حضور پرشور مردم شهرستان چناران در راهپیمایی روز قدس
حاشیه های حضور پرشور مردم شهرستان چناران در راهپیمایی روز قدس

روز قدس، در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان امسال با حضور گسترده مردم روزه دار شهرستان چناران در 3 نقطه شهری برگزار شد.

به گزارش ندای چناران، امسال نیز همچون سال های گذشته، روزه داران شهرستان چناران، پرشورتر از قبل، به صحنه آمده و یک صدا فریاد نفرت از اسرائیل را به گوش جهانیان رساندند.