گزارش تصویری از برگزاری دعای عرفه در شهرستان چناران
گزارش تصویری از برگزاری دعای عرفه در شهرستان چناران

مراسم پر فیض دعای عرفه روز سه شنبه ساعت 16 همزمان با سراسر کشور در محل مزارشهدای گمنام چناران برگزار شد.

عکاس:امیرحسین ساجدیان