مساجد نقش محوری در آموزش فرهنگ شهروندی دارند
مساجد نقش محوری در آموزش فرهنگ شهروندی دارند

شهردار گلبهار گفت: مساجد نقش محوری در آموزش فرهنگ شهروندی داشته و از ظرفیت مساجد باید استفاده شد.

شهردار گلبهار گفت: مساجد نقش محوری در آموزش فرهنگ شهروندی داشته و از ظرفیت مساجد باید استفاده شد.

به گزارش ندای چناران، دکتر خاکپور در همایش یاوران مساجد در مسجد امام زین العابدین علیه السلام گلبهار گفت: همگان باید خود را جزء یاوران مسجد بدانند و مساجد می توانند در تمامی عرصه ها تاثیر گذار باشند.

وی افزود: با توجه به اعتقادی که به مساجد داریم  لازم است از ظرفیت مسجد در راستای آموزش فرهنگ شهروندی استفاده کرد زیرا تاثیر گذاری مساجد در بحث آموزش فرهنگ شهروندی بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: مردم باید از مساجد نزدیک به محل زندگی خود بهره ببرند و آحاد جامعه از  مساجد به لحاظ تأثیرگذاری، کارکردی و نورانی بهره کافی را ببرند.

شهردار گلبهار بیان داشت:  لازم است بسیاری از طرح  های اجتماعی و فرهنگی  ذیل محوریت مساجد شکل بگیرد تا آسیب های اجتماعی وفرهنگی در جامعه کاهش و مرتفع شود