حوزه قضايي بخش گلبهار افتتاح شد
حوزه قضايي بخش گلبهار افتتاح شد

به گزارش ندای چناران ، همزمان بافرارسيدن هفنه قوه قضائيه و سالروز گراميداشت شهادت آيت ا… دكتر بهشتي و ۷۲ تن از ياران امام (ره) حوزه قضايي و دادگاه بخش گلبهار با حضور مظفري رئيس كل دادگستري استان خراسان رضوي و مسئولين شهرستان چناران و گلبهار افتتاح گرديد. اين دادگاه در ساختماني ۲ طبقه در […]

به گزارش ندای چناران ، همزمان بافرارسيدن هفنه قوه قضائيه و سالروز گراميداشت شهادت آيت ا… دكتر بهشتي و ۷۲ تن از ياران امام (ره) حوزه قضايي و دادگاه بخش گلبهار با حضور مظفري رئيس كل دادگستري استان خراسان رضوي و مسئولين شهرستان چناران و گلبهار افتتاح گرديد.

اين دادگاه در ساختماني ۲ طبقه در خيابان نرگس گلبهار با يك شعبه و ۲ قاضي به بهره برداري رسيد.

درحاشیه این مراسم مظفري فراهم كردن مقدمات دسترسي آسان به خدمات قضايي و توسعه قضايي بخش گلبهار را از اهم اهداف تشكيل دادگاه و حوزه قضايي گلبهار برشمرد.