بازدید مسئولین شهر گلبهار از داروخانه ها به منظور تبریک روز دارو ساز
بازدید مسئولین شهر گلبهار از داروخانه ها به منظور تبریک روز دارو ساز

مسئولین شهرگلبهار به مناسبت روز دارو ساز از داروخانه های سطح شهر بازدید و روز دارو ساز را به آنان تبریک گفتند. به گزارش ندای چناران. در این بازدید بخشدار ، شهردار ، مسئولین دفتر امام جمعه ، تبلیغات اسلامی  و … حضور داشتند.

مسئولین شهرگلبهار به مناسبت روز دارو ساز از داروخانه های سطح شهر بازدید و روز دارو ساز را به آنان تبریک گفتند.

به گزارش ندای چناران. در این بازدید بخشدار ، شهردار ، مسئولین دفتر امام جمعه ، تبلیغات اسلامی  و … حضور داشتند.