راهپیمایى اربعین بسترى براى عینیت یافتن فرهنگ عاشورایى در مقابله با دشمنان اسلام و تفكرات تكفیرى است.     
راهپیمایى اربعین بسترى براى عینیت یافتن فرهنگ عاشورایى در مقابله با دشمنان اسلام و تفكرات تكفیرى است.     

خطیب جمعه چناران: راهپیمایى اربعین بسترى براى عینیت یافتن فرهنگ عاشورایى (عزت، كرامت، ایثار، ظلم ستیزى، استكبارستیزى، شهادت‌طلبى و...) در مقابله با دشمنان اسلام و تفكرات تكفیرى است.    

خطیب جمعه چناران با اشاره به حماسه اربعین حسینى‌ گفت: حماسه اربعین نمایش قدرت جهان اسلام و بزرگترین محمل معرفى شیعه و نهضت سرخ حسینى به جهانیان است. راهپیمایى اربعین بسترى براى عینیت یافتن فرهنگ عاشورایى (عزت، كرامت، ایثار، ظلم ستیزى، استكبارستیزى، شهادت‌طلبى و…) در مقابله با دشمنان اسلام و تفكرات تكفیرى است.

خطیب جمعه چناران تصریح نمود: این فرصت بزرگ موهبتى الهى است كه خداوند اراده فرموده تا نشان دهد كه كشتى نجات امام حسین(ع) با سرعت بیشترى به ‌سوى ساحل نجات حركت مى ‌كند. حضور دهها میلیونى مردم از ۴۰ كشور جهان با تنوع مذهبى، نژادى، قومى، سنى و جنسیتى نماد قدرت نرم شیعه و وحدت مسلمین در شرایط حساس كنونى است. لذا باید نسبت به اختلاف افكنان و یا حركت‌هاى غیرهوشمندانه و حاشیه ‌اى به ‌شدت مقابله كرد. راهپیمایى اربعین، وحدت بخش جوامع مسلمین و تقویت روح همدلى و اخوت اسلامى به ویژه بین مردم عراق و ایران است.

امام جمعه چناران افزود: از سویی دیگرباعنایت به پیروزى وصف ناپذیر ملت عراق در تشكیل دولت و مجلسى انقلابى و مقاومتى، برگزارى با شكوه، مقتدر و با امنیت این مراسم بزرگ بیانگر توانایى و مدیریت بالاى مسؤولان عراقى است.

حجت الاسلام مظفر تاجی افزود:نقش دیگر مراسم بزرگ اربعین ایجاد همدلى و رفع سوء تفاهم‌ها میان ملت‌هاست. این مراسم مردمى و ده‌ها میلیونى باعث مى‌شود كه مردم به واقعیت نزدیكى قلب‌ها میان هم دست یابند و به ‌خوبى درك كنند تصویرى كه رسانه‌ هاى دشمن از برادران آنها در كشور همسایه نشان مى‌ دهد دروغ و ساختگى است.

وی تصریح کرد:رفت و آمد میلیونى ملت‌هاى منطقه و پذیرایى شدن توسط مردم همسایه خود نقشى جدى در خنثى كردن تبلیغات و برنامه ‌هاى دشمن دارد.

امام جمعه چناران در ادامه افزود: پیام دیگر اربعین، قدرت ‌نمایى و نمایش قدرت ملتهاى منطقه است. وقتى مردمى با گردآمدن حول محبت امام حسین(ع) مى ‌توانند چنین عظمتى را بیافرینند و چنین مراسم بزرگ چندین میلیونى را اداره كنند و بدون دخالت دیگران از برگزارى چنین حماسه‌اى پرده بردارى كنند، قدرت و توانایى آن‌ها در تحقق اهداف دیگر نیز به‌ خوبى روشن مى ‌شود.

وی در پایان با اشاره به حضور میلیونى و با شكوه مردم و جوانان ایرانى در این راهپیمایی میلیونی افزود: این حماسه مى ‌تواند گواهى بر عدم تأثیر تحریم‌ها و مشكلات اقتصادى در اراده مردم ایران باشد.