۹۱ درصدی تعهد اشتغال شهرستان محقق گردیده است
۹۱ درصدی تعهد اشتغال شهرستان محقق گردیده است

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان به ریاست ولی قلیچی سرپرست فرمانداری چناران برگزار شد.

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان به ریاست ولی قلیچی سرپرست فرمانداری چناران برگزار شد.

در این جلسه قلیچی با قدردانی از همکاری ادارات در تحقق برنامه برنامه  شهرستانی اشتغال گفت: تاکنون ۹۱ درصد تعهد اشتغال شهرستان محقق گردیده است که این میزان به لحاظ عددی معادل ۲۳۹۸ فرصت اشتغال از ۲۶۳۷ مورد تعهد شده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان همچنین با تاکید بر حفظ اشتغال موجود و پرهیز از اقدامات که موجب افزایش نرخ بیکاری می شود گفت: هر نوع بخش نامه شهرستانی که مخل اشتغال در شهرستان باشد از نظر فرمانداری غیر قابل اجرا و باطل است و بخشنامه های استانی نیز در این زمینه بایستی با هماهنگی فرمانداری اجرایی شود.

شایان ذکر است از مصوبات مهم این جلسه می توان به رفع موانع مربوط به اجرای طرح بوم گردی روستای فریزی، ثبت اشتغال شهرداری های شهرستان در سامانه رصد و تاکید مجدد بر تنظیم سیاست های اشتغالی بر اساس رزومه جویندگان کار اشاره کرد.