گزارش تصویری/افتتاح فاز دوم مجتمع آموزشی شهید چرخنده سیدآباد
گزارش تصویری/افتتاح فاز دوم مجتمع آموزشی شهید چرخنده سیدآباد

فاز دوم مجتمع آموزشی شهید چرخنده سیدآباد با حضور مسئولین شهرستانی افتتاح شد.