نشست هم اندیشی مسئولین آتش نشانی های شهرداری های هم جوار شهر گلبهار برگزار شد.
نشست هم اندیشی مسئولین آتش نشانی های شهرداری های هم جوار شهر گلبهار برگزار شد.

نشست هم اندیشی بین آتش نشانی های همجوار با رویکرد ارتقای سطح علمی وکیفی جهت همپوشانی ایستگاه های آتش نشانی به میزبانی آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری گلبهاربرگزار شد. به گزارش ندای چناران : این نشست  با حضور مهندس خجسته سرپرست ایستگاه های ۱۲ و ۱۴ و۳۶ سازمان آتش نشانی مشهد ، علیزاده معاونت سازمان […]

نشست هم اندیشی بین آتش نشانی های همجوار با رویکرد ارتقای سطح علمی وکیفی جهت همپوشانی ایستگاه های آتش نشانی به میزبانی آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری گلبهاربرگزار شد.

به گزارش ندای چناران : این نشست  با حضور مهندس خجسته سرپرست ایستگاه های ۱۲ و ۱۴ و۳۶ سازمان آتش نشانی مشهد ، علیزاده معاونت سازمان آتش نشانی قوچان ،  نیکدل مسئول آتش نشانی طرقبه ،  بخشایش مسئول آتش نشانی چناران و هلالی مسئول آتش نشانی گلمکان به میزبانی آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری گلبهار در محل شهرداری گلبهار برگزار شد.

این نشست که برای اولین بار در منطقه غرب مشهد برگزار شد نقاط قوت و ضعف آتش نشانی های همجوار شناسایی و تصمیم گیری جهت رفع نواقص موجود وهمچنین استفاده بهینه ازپتانسیل ونقاط قوت جهت همپوشانی سایر ایستگاه ها گرفته شد.

✅ندای‌ چناران‌ گلبهار ‌گلمکان
🆔 @nedachenaran