پژوهش صنعت بزودی تکمیل خواهد شد.
پژوهش صنعت بزودی تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل شهرک صنعتی چناران گفت: پژوهش به‌عنوان یک راهبرد برای توسعه اقتصادی صنعت را به تکامل می‌رساند

به گزارش ندای چناران علی دهقان‌زاده مدیرعامل شهرک صنعتیچناران در حاشیه بازدید از دستاورد‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان خراسان رضوی در نوزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری مشهد اظهار کرد: توسعه و پیشرفت صنایع درگرو افزایش دانش علمی است و تنها مسیر افزایش دانش علمی پژوهش در موضوعات موردنیاز جامعه است.

وی ادامه داد: پژوهش به‌عنوان یک راهبرد برای توسعه اقتصادی صنعت را به تکامل می‌رساند. صنایعی که امروز واحد پژوهشی نداشته باشند نه‌ تن‌ها بهره‌وری ندارند بلکه در فرسایش با سایر صنایع پیشرو از دور خارج می‌شوند.

دهقان‌زاده تصریح کرد: حضور شرکت‌های دانش بینان ومؤسسات علمی خصوصی و دانشگاهی در نوزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری مشهد نشان می‌دهد پتانسیل‌های موردنیاز برای رفع مسائل صنایع وجود دارد.

مدیرعامل شهرک صنعتی چناران افزود: گستردگی فعالیت‌های پژوهشی ارائه‌شده فضای همکاری با بسیاری از صنایع موجود را فراهم می‌کند. امیدوارم در تعاملپژوهشگران و صنایع در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گامی مؤثر برداشته شود و ظرفیت‌های علمی جوانان باانگیزه کشور در مسیر پیشرفت موردتوجه صنعتگران قرار گیرد.