مسئولان به مطالبات مردم رسیدگی کنند
مسئولان به مطالبات مردم رسیدگی کنند

باسلام واحترام  این دریچه فلزی که در خیابان هفده شهریور جنوبی ۲ می باشد  و در تصویر مشاهده میکنید تا این لحظه ماشین های زیادی به کناره این دریچه فلزی برخورد کردند و باعث آسیب دیدن خودرو های زیادی شده است.  لاستیک ماشین بنده در اینجا افتاد و به گوشه فلزی دریچه برخورد کرد و […]

باسلام واحترام 
این دریچه فلزی که در خیابان هفده شهریور جنوبی ۲ می باشد  و در تصویر مشاهده میکنید تا این لحظه ماشین های زیادی به کناره این دریچه فلزی برخورد کردند و باعث آسیب دیدن خودرو های زیادی شده است.
 لاستیک ماشین بنده در اینجا افتاد و به گوشه فلزی دریچه برخورد کرد و لاستیک ماشینم ترکید.  بنده باید  کدوم اداره رو مقصر بدونم و خسارت وارد شده بر خودروهای مردم رو چه کسی باید جوابگو باشد.
از مسولین محترم درخواست می شود جوابگو باشند و رسیدگی کنند 
اگه یه عابر پیاده بیفته وخسارت جانی بخوره چی کسی جواب گو می باشد .