جشن افتتاحیه پروژه تفکیک از مبدا پسماند خشک چناران برگزار شد.
جشن افتتاحیه پروژه تفکیک از مبدا پسماند خشک چناران برگزار شد.

جشن افتتاحیه پروژه تفکیک از مبدا پسماند خشک چناران با حضور پرشور مردم چناران برگزار شد.

همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه جشن افتتاحیه پروژه تفکیک از مبدا پسماند خشک چناران با حضور مسئولین استانی و شهرستانی با هنرمندی محسن میرزاده در محل سالن ورزشی تختی چناران برگزار شد.