صوت/ فضیلت ماه رجب در بیان رهبر انقلاب
صوت/ فضیلت ماه رجب در بیان رهبر انقلاب

بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب که درباره فضیلت ماه رجب بیان فرمودند.