تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در رنکینگ فدراسیون جهانی یک پله صعود کرد و در رده چهارم جهان ایستاد.

صعودیک پله ای شمشیربازی اسلحه سابرایران دررنکینگ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رنکینگ فدراسیون جهانی شمشیربازی در اسلحه سابر با لحاظ کردن نتایج مسابقات جام جهانی ایتالیا منتشر شد.

بر اساس رنکینگ منتشر شده، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر یک پله صعود کرد و در رده چهارم جهان ایستاد. این صعود به واسطه نایب قهرمانی کسب شده در جام جهانی ایتالیا حاصل شده است.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با ترکیب علی پاکدامن، مجتبی عابدینی، محمد فتوحی و محمد رهبری و با هدایت پیمان فخری در جام جهانی ایتالیا شرکت داشت. این تیم در این مسابقات تا فینال پیش رفت و در این مرحله با متحمل شدن شکست برابر کره جنوبی به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.