گزارش تصویری: چناران در آستانه بهار
گزارش تصویری: چناران در آستانه بهار

گزارشی تصویری از گوشه و کنار شهر چناران در استقبال مردم از نوروز 1398 را مشاهده نمایید. عکاس : علی بهمنی