قبرستان گلبهار در مسیر توسعه در حال احداث است! کسی به فکر آینده شهرستان نیست
قبرستان گلبهار در مسیر توسعه در حال احداث است! کسی به فکر آینده شهرستان نیست

همه بایستی نسبت به این اقدام به آیندگان پاسخ دهیم.

شایان ذکر است این موضوع توسط امام جمعه چناران بارها در تریبون نماز جمعه مورد انتقاد قرار گرفت ولی متاسفانه مسئولین شهرستانی به این موضوع توجهی نکردند و نتیجه کار را میتوان در عکس فوق مشاهده کرد.

💥انتقاد امام جمعه چناران نسبت به جانمایی آرامستان شهر گلبهار

امام جمعه چناران با انتقاد از جانمایی آرامستان شهر جدید گلبهار در مجاورت شهر چناران گفت : به لحاظ زیست محیطی و اجتماعی جانمایی این آرامستان کارشناسی نیست. نزدیکی محل جانمایی به شهر چناران و گلبهار و رعایت نشدن فاصله ۱۰کیلومتر قانونی تا شهرهای مجاور و قرار گرفتن در مسیر توسعه شهری و ورودی مناطق گردشگری و قرارگرفتن روی سفره های زیرزمینی تامین کننده آب شرب مشهد، چناران و گلبهار و مسیر باد های غالب و نزدیکی به دانشگاه آزاد گلبهار از مهم ترین معایب و دلایل این جانمایی است.