چراغ سبز قانون برای دریافت سود بیشتر بانک‌ها
چراغ سبز قانون برای دریافت سود بیشتر بانک‌ها

به گزارش ندای چناران ؛ متاسفانه بند یک الحاقی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ درخصوص جلوگیری از محاسبه سود مرکب ربح مرکب توسط بانکها و موسسات اعتباری و بخشودگی جرائم تسهیلات معوق علیرغم سه بار اصلاح توسط شورای نگهبان تأیید نگردید و پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تایید قرار نگرفت […]

به گزارش ندای چناران ؛ متاسفانه بند یک الحاقی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ درخصوص جلوگیری از محاسبه سود مرکب ربح مرکب توسط بانکها و موسسات اعتباری و بخشودگی جرائم تسهیلات معوق علیرغم سه بار اصلاح توسط شورای نگهبان تأیید نگردید و پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تایید قرار نگرفت و این بند کلا از قانون بودجه کشور حذف گردید. آنچه در این بند مطرح بود، جلوگیری از دریافت سود از سود و دریافت جریمه از جریمه بود که در سیستم بانکی به ربح مرکب مرسوم است و علیرغم ادعای نظارت بانک مرکزی طی چهل سال أخیر توسط بانکها و موسسات اعتباری از مردم دریافت میشود. با توجه به تصمیم گیری غلط و نادرست شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص انتظار میرود، در اسرع وقت این اقدام ناثواب اصلاح و از آلودگی بیشتر مردم و سیستم بانکی به ربا جلوگیری نمایند.

  • نویسنده : رضا عزیزی