آموزش و پرورش مرکز سرمایه گذاری است
آموزش و پرورش مرکز سرمایه گذاری است

ندای چناران ، استاندار خراسان رضوی نظام آموزش و پرورش را یک نظام فرابخشی برشمرد و گفت: آموزش و پرورش مراکز سرمایه گذاری هستند که وظیفه تربیت سرمایه نیروی انسانی آینده را برعهده دارند.

به گزارش ندای چناران ؛ علیرضا رزم حسینی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که در استانداری برگزار شد، جامعه فرهنگیان را جامعه ای مهم برشمرد و گفت: آموزش و پرورش مراکز هزینه نیستند بلکه مراکز سرمایه گذاری برای تربیت سرمایه انسانی آینده محسوب می شوند، این طرز تفکری است که اگر در کشور به آن توجه بشود همه طرح های مورد بحث را کامل خواهد کرد.

استاندار خراسان رضوی اذعان کرد: یکی از دلایلی که قانون گذار یا دولت، شورای آموزش و پرورش را پیش بینی کرده شاید این نکته باشد که آموزش و پرورش برای تحقق اهداف مقدس خود از بقیه دستگاه ها هم کمک بگیرد، لذا این شورا یک شورای شکلی نیست، برای همین ما حتما در خدمت آموزش و پرورش هستیم.

رزم حسینی اضافه کرد: هر شخصی اعم از وزیر، عالم، نماینده و وکیل که امروز در عرصه های مختلف کشور فعالیت می کند و به جایگاهی رسیده است یک روزی دانش آموز بوده و در این فضا رشد کرده است.
وی بعد از این که فرهنگیان را جامعه فهیمی خواند و برگزاری جلسات منظم با این نهاد را از مسئولان مربوطه خواستار شد، گفت: امیدواریم سال آینده با کیفیت بیشتر و بهتری جلسات شورای آموزش و پرورش برگزار شود.
رزم حسینی نظام آموزش و پرورش را یک نظام فرابخشی برشمرد و افزود: چون قانونگذار احساس کرده نظام آموزشی ما امکانات کافی ندارد خواسته شورای آموزش و پرورش تشکیل بشود پس نظام آموزشی ما یک نظام فرابخشی است.

  • نویسنده : رضا عزیزی