مراسم معارفه شهردار جدید گلبهار برگزار شد
مراسم معارفه شهردار جدید گلبهار برگزار شد

با حضور مسئولین استان و شهرستان معارفه  دکتر سید ابوالفضل فاضلی حق پناه شهردار جدید گلبهار برگزار شد.

به گزارش ندای چناران: ریاست شورای اسلامی شهرگلبهار گفت:  امروزه درجامعه اسلامی مسئول باید بر مبنای مصالح جامعه حرکت کند نه خوشایند خویشان،دوستان و هم حزبان خویش . او باید از منیت و خویشتن خویش بگذرد تا بتواند در مسیر پیشرفت سازمان،شهر و کشورش موثر باشد.

مهدی جانعلی زاده افزود: :شهردار ،کارکنان شهرداری وتمامی مدیران وکارکنان دستگاههای دولتی عمومی وانقلابی می دانند که مردم ولی نعمتان ماهستند بنابراین کار فقط برای مردم و بخاطر رضای خدا خواهد بود .
رئیس شورای اسلامی شهرگلبهار گفت: درشرایط امروز کشور، کارامدترین شیوه مدیریت همان مدیریت جهادی و انقلابی خواهدبود و ان شاالله شهردارجدید بابهره گیری ازخرد جمعی وتعامل با دوایر و ادارات دولتی خدمت شایانی به شهروندان گلبهار ارائه دهد .
جانعلی زاده گفت:آموزش مستمرکارکنان وشهروندان سرلوحه کارایشان خواهدبود.

وی افزود :به حمدالله به دلیل همدلی مدیران مجموعه شهرداری گلبهار  اتفاقات خوبی رخ داده است  از جمله ارتقاء بودجه شهرداری از۱۲میلیارد تومان  به ۲۳میلیارد تومان، تبدیل درجه شهرداری از۱به۷، ارتقاء وضعیت حمل ونقل درون شهری ،تدوین برنامه راهبردی ونظام مند نمودن بسیاری ازامورشهرداری ،ایجادسه شنبه بازارگلبهار ،طراحی ونصب المانه های تقریبا ماندگاروتلاش عملی درجهت ارتقاءشهرگلبهار
او در پایان گفت شهر گلبهار بر مدارپیشرفت وتوسعه قرار داردلذا بنده از همه مسئولان ملی استانی شهرستانی وشهری خاضعانه خواهش میکنم که کمک کنند تااین شهر به جایگاهی که استحقاق آن رادارد به عنوان الگویی از کارامدی،زیبایی و طراوت مدیریت ایرانی واسلامی تبدیل شود.
در ادامه همچنین سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: جذب فرصت های اقتصادی موجب ایجاد رونق اقتصادی، رفاه شهروندی و افزایش سطح درآمد عمومی با انسجام مدیریتی می شود.
دکتر وحید قربانی با اشاره به نام گذاری سال جدید به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری افزود: اگر نام گذاری سال های گذشته ملاک قرار داده شود این سلسه مراتب سیاست اصلی مبتنی بر اقتصاد را مورد توجه قرار می دهد.

وی خاطرنشان کرد: پرداختن به وضعیت معیشت مردم، پرداختن به اشتغال عمومی، افزایش سطح درآمد عمومی و ارتقای سطح اقتصاد ملی مبتنی برداشته های داخلی است که اهداف اصلی را در حوزه اقتصاد نمود می دهد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تبیین سیاست ویژه اقتصادی تحت عنوان مثلث اقتصادی توسط استاندار خراسان رضوی سیاست مبنایی اقتصاد مقاومتی را تبیین می کند، اذعان کرد: انسجام و هماهنگی اضلاع این مثلث اقتصادی که با حضور معین اقتصادی، کارآفرین و دولت است موجب تحرک در تولید و اشتغال و رونق اقتصادی می شود.

وی گفت: دولت به تنهایی زمینه ساز بوده و در اجرای طرح مثلث اقتصادی باید هم افزایی در تمام بخش ها خصوصا کارآفرینان وجود داشته باشد.
قربانی فضای اصلی کار و برنامه ریزی در کشور را بر مدار اقتصاد مقاومتی و پرداختن به این موضوع دانست و اظهار داشت: فعالیت ها و برنامه ریزی ها در حوزه زیرساختی و اداری باید طوری تنظیم شود که شاهد نتیجه مطلوب در خروجی های اقتصادی و بخش درآمدی و همچنین رونق تولید باشد.

وی با اذعان به اینکه باید هم افزایی در حوزه اقتصادی موجب تحرک جدی در تولید شده و پرداختن به موضوعات اقتصادی در همه حوزه ها در دستور کار قرار گیرد، افزود: ایجاد شبکه های منسجم و منطم در زمینه تولید، اقتصاد را تحت تاثیر مثبت خود قرار می دهد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بهره گیری از امکانات، توانمندی ها و پتانسیل ها در جهت بالفعل کردن ظرفیت های انسان های توانمند و کارآفرین دانست و تصریح کرد: مبنا و منشا ایجاد تولید کار و اشتغال و ایجاد فرصت های اقتصادی است که زمینه آن در بین افراد خوش فکر و صاحب نظر وجود داشته که باید حمایت از این افراد انجام شود تا در شهرهای کوچک نیز تحرک و پویایی در زمینه اشتغال و رونق تولید ایجاد شود.

دکتر قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جذب کارآفرینان دارای ایده به پایتخت و حمایت نشدن از این قشر موجب کاهش درآمد اقتصادی در شهرها شده است، ابراز امیدواری کرد: مسئولین در حوزه مدیریتی گلبهار به حمایت از کارآفرینان توجه ویژه داشته باشند تا از پتانسیل و ظرفیت این افراد استفاده مطلوب شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد افزایش جمعیت در گلبهار هستیم، افزود: شناخت دقیق و صحیح خواسته های مردم به عهده مدیریت شهری است و علاوه بر شهردار شورای شهر نیز نقش مهمی دارد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین مروج امام جمعه گلبهار در معارفه شهردار جدید گلبهار بابیان اینکه خداوند امربه باقوت برگزارشدن مسئولیت وکار محول شده نموده است گفت: هرکس درهرپست ومقامی مسئولیتی قبول میکند باید ان کاررا به برترین نحوممکن انجام دهد که در پس هرسختی آسانی هست وخداوند به اندازه تلاش هرکسی نعمت راارزانی میکند.

سپس ولی قلیچی سرپرست فرمانداری چناران باتبریک به آقای دکترفاضلی حق پناه بابت قبول پست شهرداری وکسب رای اعتماد منتخبین ونمایندگان مردم گفت: بحمدالله ما در شهرستان چناران ازیک انسجام مدیریتی خوب برخوردارهستیم .

وی گفت: آن چه مهم وحائز اهمیت هست  این است که مردم بعنوان ولی نعمتان نظام نیازمند آرامش،اعتماد واطمینان هستند ومسئولیت برقراری این آرامش واطمینان شهرداران شهرهاهستند.

وی بااشاره به بارش نزولات آسمانی وایجادسیلاب درشهرها  گفت :این سیل هویت شهری وعملکرد شهرداری ها را زیر سوال می برد واین پاسخ مناسبی به دغدغه های مردم نیست این دغدغه هابایدبرطرف شودتامردم آرامش داشته باشند.

درادامه دکترفاضلی شهردارگلبهار گفت:خداوندمتعال رابابت توفیق خدمتگذاری به مردم صبور،مومن وولایتمدارشهرگلبهار شاکرهستم وبسیارخرسندم که توفیق این نعمت مقارن بااعیادشعبانیه میباشد.

وی درادامه بابیان وتشریح برنامه های خوددر شهرداری گلبهارگفت: کلیه برنامه های اینجانب درشهرداری باید پاسخگوی ۳سوال اساسی باشدوآن اینکه  شهرداری گلبهار درچه موقعیتی است ؟شهرداری گلبهاربه چه جایگاهی بایدبرسد
وچگونه به جایگاه خودبایدبرسد؟

وی پس ازتشریح برنامه های خود گفت: بااستعانت از ذات اقدس الهی امیدوارم  باتکیه برتعامل وهمدلی  بتوانم به تکلیف خودم درقبال مردم شهرگلبهار عمل نمایم ودراین راه از درایت ،نظرات،ارشادات ورهنمودهای صاحب نظران ،متخصصان  استفاده خواهم کرد .
در پایان این مراسم  ابوالفضل فاضلی حق پناه به عنوان شهردار جدید گلبهار معرفی و حکم ایشان اعطاء شد.