۴۵۰۰ نفر در ایام نوروز به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه نموده اند.
۴۵۰۰ نفر در ایام نوروز به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه نموده اند.

دکتر رجب پور در تشریح فعالیت های حوزه بهداشت در نوروز 98 افزود: از آغاز طرح سلامت نورورزی حدود 4500 نفر به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه نموده اند.

دکتر رجب پور در تشریح فعالیت های حوزه بهداشت در نوروز ۹۸ افزود: از آغاز طرح سلامت نورورزی حدود ۴۵۰۰ نفر به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه نموده اند که از این میان ۴۵۷ نفر مادر و ۵۳۹ کودک مراقبت شده اند. همچنین ۹۵۰ بازدید از مجموع ۶۱۲ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی توسط کارشناسان بهداشت محیط صورت گرفته که ۹۷ مورد آن بدلیل عدم رعایت استانداردهای بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شده اند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران در ادامه گفت: همچنین ۲۸۵ مورد بازدید از ۲۴۳ امکنه عمومی شهرستان انجام گرفته است. در خصوص نظارت بر آب شرب مصرفی شهرستان ضمن نظارت بر ۱۸۹ سامانه آبرسانی، ۱۲۸ نمونه برداری میکروبی آب انجام گرفته است که همه موارد مطلوب بوده است.

وی افزود: تعداد ۱۵۴۹ مورد کلرسنجی انجام که ۲۱ مورد نامطلوب و ۵۱ مورد صفر بوده است که مراتب به اداره آبفا شهری و روستایی شهرستان و فرمانداری برای پیگیری بیشتر منعکس شده است.

دکتر رجب پور ادامه داد: در این مدت ۱۴۰۵ کیلوگرم مواد غذایی نامطلوب کشف شده و ۲۵ مورد بازرسی از واحدهای تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و ۱۴ مورد بازرسی از مطب ها و درمانگاه ها صورت گرفته است.