مربی سپک تاکرای بانوان زیر ۱۸ سال کشور از خراسان منصوب شد
مربی سپک تاکرای بانوان زیر ۱۸ سال کشور از خراسان منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس انجمن سپک تاکرا کشور، بهناز احمدنیا، مربی خراسانی تیم سپک تاکرا استان، به مدت یک سال به عنوان مربی تیم ملی بانوان زیر ۱۸ سال منصوب شد.