بسیاری از مسائل و مشکلات کشور با تکیه بر کشاورزی قابل حل است.
بسیاری از مسائل و مشکلات کشور با تکیه بر کشاورزی قابل حل است.

در سال رونق تولید اولین جلسه طرح همگام با کشاورز در محل سپاه ناحیه چناران برگزار شد.

به گزارش ندای چناران، جلسه طرح همگام با کشاورز با حضور رئیس جهاد کشاورزی و نماینده اداره منابع طبیعی و فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج در محل سپاه ناحیه چناران برگزار شد.

در این جلسه مهندس حاجی نژاد و نماینده اداره منابع طبیعی گزارشی از وضعیت بارندگی شهرستان و طرح های آبخیز داری ارایه نمودند.

در ادامه سرگرد پاسدار ابوالحسن پوررضا جانشین سپاه چناران با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ به نام رونق تولید توسط حضرت آقا و همچنین فرمایشات ایشان در حرم مطهر و پیام نوروزی و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب که مشکل اصلی و اولویت اصلی کشور را مسئله اقتصاد عنوان نمودند وکلید حل مشکلات تکیه بر اقتصاد مقاومتی است و اینکه یکی از معضلات اصلی اقتصاد ما وابستگی به نفت است عنوان داشت: اینکه وابستگی ما به نفت باید قطع شود خواسته امامین انقلاب بوده است.اما برای آن باید جایگزینی مناسب پیدا کنیم که یکی از مهمترین عرصه ها کشاورزی است.

وی ضمن اشاره به نقش کشاورزی در تاریخ ۴۰ساله انقلاب افزود: پیش از انقلاب، محصولات باغی و زراعی ما ۲۵میلیون تن در سال بود که این رقم به ۱۲۰میلیون تن در سال رسیده و بعد از انقلاب افزایش یافته یعنی رشدی برابر۴و۸دهم درصد و این در حالی است که جمعیت بیش از ۲برابر شده است.

پوررضا ضمن اشاره به نقش پررنگ کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: ما می توانیم با توجه بیشتر به کشاورزی و عملی کردن رونق تولید به مشکل معیشت، اشتغال کشور و عدم وابستگی به خارج از کشور کمک کنیم همچنانکه برخی کشورهایی که حتی به لحاظ وسعت از بعضی استان های ما کوچکتر هستند اما با کشاورزی اقتصادشان را پایه ریزی کرده اند.

جانشین سپاه چناران در ادامه گفت: میزان بارش باران در سراسر کشور بیشتر از حد نرمال بوده و معضل اصلی کشاورزی که کم آبی است امسال برطرف شده بخصوص در شهرستان ما که بارش ها بی خسارت نیز بوده است.

پور رضا در پایان از زحمات افرادی که در سال ۹۷در طرح همگام با کشاورز همکاری خوبی داشتند تقدیر به عمل آورد.

لازم به ذکر است طرح همگام با کشاورز، با هدف توسعه علمی کشاورزی و بهره برداری و بکارگیری جوانان تحصیلکرده توسط بسیج مهندسین کشاورزی در سال ۹۷ است که در ۲۲روستای چناران به اجرا درآمد و با نتایج مثبتی که داشت امسال به ۵۰ روستا تعمیم داده خواهد شد.