گزارش تصویری: امدادرسانی نیروهای مردمی به منطقه سیل زده آق قلا
گزارش تصویری: امدادرسانی نیروهای مردمی به منطقه سیل زده آق قلا

حضور نیروهای خودجوش و مردمی جهت امدادرسانی به مناطق سیل زده استان گلستان (آق قلا) از مشهد مقدس و شهرستان چناران

 

 

عکس: مجید خامی