مسئولین به مشکلات روشنایی شهر گلبهار توجه ای ندارند!!!
مسئولین به مشکلات روشنایی شهر گلبهار توجه ای ندارند!!!

مشکلات روشنایی شهر گلبهار به عنوان یکی مطالبات شهروندان عزیز میباشد.

سلام خدمت همه خادمان زحمتکش ودلسوز!!!!طاعات وعبادات قبول درابتداي سخنم دوسوال دارم ،

🔸مسئله اول اینکه آيا گلبهار شهراست ومسئولين مستقل دارد؟وآيامسئولين گلبهاردراين به اصطلاح شهرساکن هستند؟چون ماو حدود٧۰ خانوارحدود
٢۱ سال است ساکن گلبهاريم وقلب ومرکزاين شهر بلوارآبنماي قديم وچهارباغ فعلي است که گذرگاه اصلي مردم به مرکزپزشکي فعلي گلبهار ،محل تردد به مجموعه هاي تجاري شهرو…..است اماافسوس از بي خيالي مسئولين که اين بلوار شب ها به علت تاريکي وعدم روشنايي کافي محل ناامن ومزاحم نواميس مردم بويژه دوکوچه فرعي اين بلوارشده است. البته طول اين مسير کلا ٣۰۰متر بيشترنيست ازاول چهارباغ تاميدان ابن سينا يا اول پرند.

خواهش ميکنيم اگراين شهرمسئوليني ساکن دارد بعد افطارخودشان وضعيت نور اين بلوار رو مشاهده کنند.

بخداحقوق شهروندي اين نيست شهردارقبلي قول داده بود تانوروز٩٨ روشنايي انجام ميشه متاسفانه عمرمسئوليتش جواب نداد. لازم به ذکراست دراين زمينه مکاتبات زيادي بانماينده محترم ومسئولين استاني وشهرستان وخودگلبهار انجام شده وفقط قول دادنداما افسوس تا کنون عملي درکار نبوده است.

🔸مسئله دوم اینکه ازمرداد۹۷ به علت نشت آب کنده کاري دريک خيابان ازسه نقطه ايجادشده. ۹ماه است قلوه سنگ ريختن خبري از آسفالت نيست و وسايل نقليه ما دائم درحال خسارت است چه کسي پاسخگوست؟ چطور براي مبلمان شهرفشارمي آورندبه اجبار براي اخذ پايانکار بايدنماي ساختمان و….انجام بشه ولي در مقابل يکسال براي کنده کاري ها وبيش از۲۰سال براي روشنايي بايد چشم انتظار مسئولین باشيم!!!!!!!!

🔸جمعي ازساکنين بلوارچهارباغ گلبهار