💥دستگیری ٢ شکارچی غیر مجاز در منطقه حفاظت شده بینالود
💥دستگیری ٢ شکارچی غیر مجاز در منطقه حفاظت شده بینالود

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چناران ازدستگیری ٢ شکارچی غیرمجاز خبر داد.

به گزارش ندای چناران، هادی موسی پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست چناران ضمن اعلام این خبر افزود: پیرو گشت و کنترل شب گذشته مامورین یگان حفاظت اداره چناران در منطقه حفاظت شده بینالود، ٢شکارچی به همراه ۱٢ قطعه کبک و ٢ رشته دام دستگیر و جهت سیر مراحل قضایی تحویل پاسگاه انتظامی گلمکان گردیدند.

طبق ماده ۱٢ قانون شکار و صید، شکارچیان غیر مجاز در داخل مناطق حفاظت شده به‌ مجازات‌ حبس‌ از سه‌ ماه‌ تا سه‌ سال‌ و يا به‌ جزاي‌ نقدي‌ از سی‌ ميليون‌ ریال (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا پنجاه ميليون ریال‌ (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ‌ محكوم‌ مي‌شوند.