بانوی ۳۲ ساله بودایی به دین اسلام مشرف شد
بانوی ۳۲ ساله بودایی به دین اسلام مشرف شد

بانوی ۳۲ ساله بودایی از کشور تایلند پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه به دین اسلام مشرف و مسلمان شد و با برگزیدن مذهب تشیع، نام «مریم» را برای خود برگزید.

بانوی ۳۲ ساله بودایی از کشور تایلند پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه به دین اسلام مشرف و مسلمان شد و با برگزیدن مذهب تشیع، نام «مریم» را برای خود برگزید.