کافه های سنتی آفت جان نوجوانان چناران!
کافه های سنتی آفت جان نوجوانان چناران!

(قلیان)) تفریحی ناسالمی که چندی است آفت جان جان نوجوانان پسر و حتی دختران شهر شده است!

دبیرستانی هایی که به جای تحصیل،هنر یا ورزش به دنبال اینگونه مسائل میروند که از همین قلیان گاها به مصرف مواد خطرناک تری اعتیاد پیدا میکنند و همین اعتیاد زمینه ساز ناهنجاری های نامطلوب تر برای جامعه خواهد شد.

حال سوال این است که نهاد ها و ارگان ها از جمله آموزش و پرورش،ورزش و جوانان،فرهنگ و ارشاد و اسلامی و ……. آیا واقعا این مسائل را نمیدانند یا ندانم کاری میکنند؟

آیا نیروی انتظامی چرا هیچگونه برخوردی با این کافه ها نمیکنند؟
یکی از عللی هم که باعث اینگونه معضلات میشود فراهم نبودن اسباب تفریحات سالم است که متاسفانه در چناران شاهد اینگونه مکان های جذابی برای نوجوانان نیستیم.

اگر زمینه جلوگیری از فعالیت اینگونه فضاها هر چه سریعتر گرفته نشود پیامدهای نامطلوب آن دامن گیر فرزندان خودمان هم خواهد شد!