توزیع ۲۰۰  بسته کالای حمایتی تغذیه در شهرستان چناران
توزیع ۲۰۰  بسته کالای حمایتی تغذیه در شهرستان چناران

با مشارکت آستان قدس رضوی و واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان چناران، ۲۰۰ بسته کالای حمایتی تغذیه ای در سه مرکز خدمات جامع سلامت,جوکال,گلبهار و سید اباد توزیع شد.

به گزارش ندای چناران، جعفری مسوول واحد بهبود تغذیه شهرستان گفت: هدف از اجرای این طرح بهبود وضعیت رشد و تغذیه کودکان زیر پنج سال دچار سوءتغذیه در دهک‌های پایین میباشد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح ابتدا کودکان دچار سوءتغذیه در خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت شناسایی و علاوه بر سبد غذایی آموزش‌های لازم به مادران این کودکان درباره نحوه مصرف محتویات سبد داده می‌شود.

شایان ذکر است این سبدها ویژه مادران باردار و کودکان زیر ۵ سال دچار سو تغذیه در سطح شهرستان میباشد.