ارائه کارنامه منوط به دریافت وجه از دانش آموزان ممنوع است.
ارائه کارنامه منوط به دریافت وجه از دانش آموزان ممنوع است.

کارشناس ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش چناران از  پرداخت هزینه های قانونی و غیر قانونی  به مدارس خبر داد

به گزارش ندای چناران، محمد رضا زوار کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش چناران با اعلام این خبر گفت: دریافت وجه توسط مدارس در ازای دریافت کارنامه ممنوع می باشد و هزینه هایی که مدارس دولتی می توانند از اولیای دانش آموزان دریافت کنند شامل حق بیمه، هزینه کتب درسی و هزینه ی مصوب انجمن و اولیای مدرسه می باشد و غیر از این موارد دریافت وجه توسط مدارس غیر قانونی است.

وی افزود این موضوع به غیر از مدارس خاص مانند مدارس غیر دولتی و امام رضا است که شهریه آنها نیز طبق قوانین و ضوابط خودشان در بخشنامه ثبت‌نام باید اخذ شود.

زوار ادامه داد: نرخ مصوب انجمن اولیا، بیمه و کتب درسی باید به صورت مشهود در تابلوی اعلانات مدرسه به اطلاع اولیا ی محترم رسانده شود.

وی در پایان گفت: اگر مردم خلاف این موضوع را  مشاهده کردند باید به کارشناسی بازرسی و پاسخگویی به شکایات در محل مدیریت آموزش و پرورش چناران مراجعه کنند.