راهبرد “مقاومت فعال” تنها را مقابله با دسیسه های دشمنان در حال حاضر است.
راهبرد “مقاومت فعال” تنها را مقابله با دسیسه های دشمنان در حال حاضر است.

امام جمعه چناران گفت: بهترین راهبرد براى جمهورى اسلامى ایران این است كه با قاطعیت و سرعت بیشترى گام هاى بعدى خود را برداشته و به اروپایى‫ها فهمانده شود كه تنها راه بازگشت ایران، عمل آن‫ها به تعهداتشان است.

به گزارش ندای چناران، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به برداشتن گام دوم توسط ایران در برابر بدعهدى اروپا گفت: با پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپا گام دوم كاهش تعهدات برجامى ایران با افزایش سطح غنى‫ سازى برداشته شد و از ۶۷/۳ به ۵/۴ درصد رسید.گرچه انتظار این بود که این گام محکمتر وبا صلابت بیشتری برداشته شود ولی متاسفانه ضعیف برداشته شد.

خطیب جمعه چناران ضمن بد عهدی سران اروپا در قضیه برجام افزود: غربی‫ها با جار و جنجال سعى دارند ایران را از این مسیر دور كرده و مانع كاهش تعهداتش شوند. اتلاف وقت و سرگرم كردن ایران به مذاكرات‫ بى‫ نتیجه، یكى از اصلى ‫ترین تاكتیك‫هاى آنان است.

تاجی ادامه داد: در شرایط كنونى، بهترین راهبرد براى جمهورى اسلامى ایران این است كه با قاطعیت و سرعت بیشترى گامهاى بعدى خود را برداشته و به اروپایى‫ها فهمانده شود كه تنها راه بازگشت ایران، عمل آن‫ها به تعهداتشان است.

امام جمعه جمعه چناران تصریح کرد:  غربى‫ها فكر مى ‫كردند ایران دست روى دست خواهد گذاشت و گزینه‫ اى ندارد. خروج ترامپ از برجام ناشى از چنین محاسبه غلطى بود. آمریكایى‫ها تصور مى‫ كردند ایران در مقابل فشار آنها، دست ‫بسته است.

وی با اشاره به تهدید اروپا مبنی بر ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت گفت: نباید خیلى به تهدیدهاى غرب و اروپا دراین مقطع زمانى وزن داد. حتى اگر مكانیسم ماشه فعال هم بشود و قطعنامه‫ هاى شوراى امنیت برگردد، وضع تحریم‫ها از اینكه هست بدتر نخواهد شد. امید بستن به اینكه اروپا كارى بكند تنها زمانى معتبر است كه كاهش تعهدات برجامى در حوزه ‫هاى كلیدى به‫ طور قوى و سریع انجام شود. در این صورت مى‫ توان امیدوار بود كه اروپا در مقابل خواسته‫ هاى به حق ایران سر تسلیم فرود آورد.

 فرمانده قرارگاه اجتماعی شهرستان اظهار داشت: فرآیند طى شده در ۱۴ ماه اخیروقبل از آن یعنى از زمان آغاز مذاكرات هسته اى، اگرچه هزینه ‫هایى را بر مردم ایران تحمیل كرده است، اما واجد درس‫ها و عبرت‫هایى نیز هست كه آینده باید مبتنى برآن عمل شود:

اولا: برجام ومذاكرات هسته‫اى ماهیت غرب را براى مردم ایران روشن كرد ودیگر كسى از ضرورت مذاكره با غرب بدعهد سخن به میان نمى‫آورد.

 دوما: عقب نشینى اروپایى‫ها و نگرانى آن‫ها نسبت به اقدام ایران در بازیابى فعالیت‫هاى تعطیل شده هسته اى، ناشى از عمل ایران به استراتژى مقاومت فعال است. تداوم موفقیت ایران منوط به استمرار این رویه وتعمیم آن به دیگر عرصه‫هاست.

    سوما: روندهاى طى شده در ماه‫هاى اخیر حقانیت مواضع گذشته نیروهاى انقلابى را نسبت به برجام و دغدغه‫هاى آن‫ها نسبت به اعتمادبى‫جا به اروپایى‫ها و كاركرد برجام را اثبات كرد.

وی در همین راستا به نعل وارونه آمریكایى ها در طرح مجدد پرونده ایران در آژانس انرژى اتمى‫ گفت: منطق رفتارى آمریكا در پسابرجام این بود كه با حداكثرسازى فشار و به‫ واسطه از هم پاشیدگى اقتصادى، «اضطرارِ» ایران براى پذیرش مذاكره و درواقع پروژه تسلیم ایران را بار دیگر كلید زند.

خطیب جمعه چناران در ادامه گفت: رویكرد كاهش تعهدات برجامى در كنار فعال سازى عناصر بازدارندگى نظامى در مورد سرنگونى پهپاد آمریكایى، حكایت از این دارد كه ایران در راهبرد «مقاومت فعال» به‫ دنبال آن است كه «پاسخ‫هاى متنوعى به رفتار آمریكا» بدهد تا آمریكا مجبور به عقب نشینى شود.

تاجی خاطر نشان کرد: آمریكا در این موقعیت سه سناریوى مبتنى بر برد- باخت را در مورد ایران مد نظر داشت: ۱- اقدامات تنش آفرین، به گونه ‫اى كه اجماع حداكثرى علیه ایران شكل گیرد. ۲- تسلیم كامل ایران ۳ – فروپاشى نظام جمهورى اسلامى، واضح است كه با تدابیر مقام معظم رهبرى، هیچكدام از این سناریوها محقق نشده است، بلكه بالعكس، راهبرد «مقاومت فعال»، ضمن نفى جنگ و مذاكره به شكل همزمان، در افكار عمومى و فضاى دیپلماتیك جهانى نیز وضعیتى مبتنى بر پیروزى براى ایران را نشان مى دهد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی چناران تصریح کرد:   با عدم تحقق سناریوهاى آمریكایى‫ها، پاسخ‫هاى غیرقابل پیش بینى ایران و نمایش اراده قدرت از سوى جمهورى اسلامى، باعث شده است تا هیأت حاكمه آمریكا دچار سردرگمى محاسباتى شوند. همینطور كه دامنه و عمق و تعداد پاسخ‫هاى ایران به آمریكا زیادتر مى ‫شود، برعكس آمریكا گزینه ‫اى براى پاسخ ندارد. ایران مدام برگ‫هاى جدیدى رو مى ‫كند، تا توازن را برعلیه آمریكا ایجاد كند، اما دست آمریكا خالى است.

 امام جمعه چناران در ادامه افزود: آمریكا نمى ‫تواند از این «نعل وارونه» علیه ایران استفاده كند چراكه پیش ‫تر خود او؛ از كمك‫هاى خود به سازمان یونسكو و برنامه ملل متحد براى آوارگان فلسطینى (آنروا) را قطع كرده و عملا از این دو سازمان خارج شده است، همچنین توافق آب هوایى پاریس، توافق درباره تسلیحات هسته‫ اى با روسیه، توافق تجارى نفتا با كشورهاى قاره آمریكا و… را زیرپا گذاشته است.

وی با اشاره به ۲۶ تیر سالروز آغاز به كار اولین دوره نهاد ارزشمند و انقلابى شوراى نگهبان در سال ۱۳۵۹ گفت: شورای نگهبان كه در آخرین روز بهمن ماه ۱۳۵۸ فرمان تأسیس آن از سوى حضرت امام خمینى(ره) آن حكیم خوش ضمیر انقلاب صادر شد و پس از معرفى شش تن از فقهاى صاحب نام، نهایتا در ۲۶ تیر ماه ۱۳۵۹شروع بكار كرد و با گذشت ۳۹ سال از فعالیت‫ بى‫ وقفه و دلسوزانه آن، شاهد بركات ‫بى ‫شمار آن به‫ ویژه در مراحل و دوره هاى حساس انقلاب بوده ایم.

خطیب جمعه چناران ضمن اشاره به نقش اساسی و کلیدی شورای نگهبان در نظام اسلامی افزود: شوراى نگهبان یكى از اركان اصیل نظام اسلامى و ضامن جمهوریت نظام و اسلامیت قوانین در جمهورى اسلامى و حافظ قانون اساسى است كه بارها در معرض هجمه تبلیغاتى بدخواهان جمهورى اسلامى قرار گرفته است.

تاجی در ادامه گفت: حملات به شوراى نگهبان گاه از سوى دشمنانى است كه با اسلامیت نظام مخالفت دارند و سعى دارند كه این نهاد مؤثر نظام را تضعیف كنند تا از این طریق راه ورود احكام و قوانین غیر اسلامى در كشور باز شود و گاه از سوى كسانى است كه به هر دلیل مورد تأیید شوراى نگهبان براى ورود به انتخابات‫ها قرار نگرفته ‫اند. این افراد نیز گاه دست به تبلیغات سازمان ‫یافته علیه شوراى نگهبان مى‫ زنند.

فرمانده قرارگاه اجتماعی شهرستان اظهار داشت:  یكى از شیوه‫هاى دشمن براى مقابله با شوراى نگهبان حمله و اهانت به این شورا و منتسب كردن آن‫ها به استبداد و   دیكتاتورى بوده است. در برابر همین حملات و  بود كه امام راحل از شوراى نگهبان حمایت كردند و متذكر شدند كه حمله به شوراى نگهبان به‫ خاطر حمایت از اسلام است و توهین‫ها در واقع به ‫خاطر آن است که شوراى نگهبان در برابر مقاصد غرب و ابرقدرت‫ها ایستاده است.

امام جمعه چناران ضمن اشاره به حمایت قاطع مقام معظم رهبری از شورای نگبهان افزود: از تعابیر حكیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامى در مورد شوراى نگهبان این است كه ایشان شوراى نگهبان را «مانع ورود ناخالص به اركان نظام» معرفى مى‫ نمایند. توصیفى كه هم مشخص‫ كننده كاركرد اصلى این شورا است و هم تعیین ‫كننده علت اصلى دشمنى‫ها با این نهاد مقدس است.

وی با اشاره به سالروز ۲۳ تیر ۷۸حماسه دفاع مردم از ولایت و رهبری گفت: ۲۳ تیر ۷۸ برگ دیگری از استقامت و پایداری مردم ایران در برابر ارزش ها و اصولی بود که چهره واقعی فریب خوردگان و معاندان نظام و مردم را بیش از پیش نشان داد . وقایع منتهی به ۲۳ تیر ۷۸ در واقع شبه کودتایی آشکار و همه‌ جانبه بود که اساس نظام اسلامی را نشانه رفته بود و نسلی از مخالفین را پدید آورد که اکنون در داخل و خارج ایران فعال هستند.

خطیب جمعه چناران ضمن اشاره به اهداف دشمنان در حادثه کوی دانشگاه افزود: فتنه و آشوب های تیر ۷۸ نشان داد که دشمنان این مرز و بوم هیچ گاه برای براندازی نظام و ارزش های دینی از پای نمی نشینند چرا که آنها پس از این واقعه ، فتنه بزرگ دیگری را با عنوان فتنه ۸۸ ایجاد کردند و باید دانست که دشمن همیشه و در همه حال مترصد کوچکترین غفلت و بی بصیرتی خواص برای ضربه زدن به نظام و ایجاد ناامنی در کشور است .پایبندی به دین و ارزش های اسلامی و وفاداری به خونهای پاکی که نثار انقلاب ، استقلال و امنیت کشور شده است و نیز امید به اینده ای بهتر و توسعه همه جانبه ، از مهمترین الزامات مقابله و ایستادگی در برابر دشمن است.

وی با اشاره به آغازاعزام کاروانهای حج وسخنان رهبر معظم انقلاب در دیدارکارگزارن حج گفت: یكى از اصلى ‫ترین منافعى كه امروز براى مسلمین در مسأله حج قابل تصور است خارج شدن از سیطره ‫ى آمریكا و حكومت‫هاى وابسته ‫اى است كه توسط آمریكا بر مسلمین مسلط شده‫ اند و منابع مادى ملت‫هاى مسلمان را چپاول و غارت مى ‫كنند. این منفعت حج بدون برائت از مشركین و اعتراض به آمریكا حاصل نمى ‫شود. ازاین ‫روست كه وابستگان به آمریكا، مخالف هرگونه اعتراض به آمریكا و استكبار در مناسك حج ابراهیمى هستند.

تاجی در ادامه افزود: نكته بسیار مهم در این زمینه آن است كه چه كسانى به ‫دنبال حج بدون برائت هستند؟ مشخص است كه غالب این افراد، وابستگان به آمریكا و مستكبران   هستند. آل سعود كه یكى از اصلى ‫ترین مانع‫هاى برگزارى مراسم برائت از مشركین در مراسم حج است، از وابسته ‫ترین جریان‫هاى سیاسى به آمریكا نیز هست. سایر كشورهاى وابسته به آمریكا نیز از مخالفان برائت در حج و دعوت كنندگان به حج غیر سیاسى و حج سكولار هستند.

امام جمعه چناران تصریح کرد: حجى كه در آن منافع اصلى مسلمین تأمین نشود و مسلمانان فقط با انجام هزینه‫هایى گزاف به مكه بروند و دور خانه ‫اى بگردند اما خواسته‫ ى اصلى صاحب آن خانه كه مبارزه با طاغوت و تسلیم نشدن در برابر ظالمان و اعتلاء كلمه الله و خارج كردن مسلمین از تحت ظلم و ستم است را رعایت نكنند، خواسته‫ ى دشمنان دین خداست. آل سعود كه براى جلوگیرى از مراسم برائت از مشركان و اعتراض به آمریكا حتى دست به كشتار حاجیان خانه ‫ى خدا زده است و در سال ۱۳۶۶ با رگبار گلوله از منافع ارباب خود آمریكا دفاع كرده است و در حرم امن الهى حجاج بیت الله را به خاك و خون كشیده است و یا بابى‫ كفایتى و عدم تعهد نسبت به جان حجاج بیت الله الحرام، فاجعه منا را رقم زده و جان ۷ هزار حاجى را در پاكترین مكان كره زمین گرفته است، مظهر كسانى است كه دنبال حج سكولار است.

فرمانده قرارگاه اجتماعی شهرستان اظهار داشت:  علت اصلى تأكید این افراد بر حج سكولار چیست؟ جواب این سؤال روشن است. در سال‫هاى اخیر مقامات آمریكایى به‫ صراحت بیان داشته ‫اند كه ما از حكومت‫هایى مثل عربستان حمایت مى‫ كنیم و اگر ما نباشیم این حاكمان دو هفته هم باقى نمى‫ مانند. این سخن صریح و روشن رئیس جمهور آمریكا بود كه تأكید كرد پول‫هایى كه عربستان به ما مى ‫پردازد درواقع هزینه ‫ى حاكم نگه داشتن آل سعود است. مشخص است كه در ازاى حاكم نگه داشتن این خاندان فاسد و سركوبگر، حكومت آل سعود تاكنون بقا داشته است.

خطیب جمعه چناران افزود: حال كه آل سعود در مخالفت با برائت از مشركان و مستكبران فقط منافع خود و اربابان خود را در نظر مى‫ گیرد شایسته است كه مسلمین نیز منفعت اصلى خود را كه اظهار برائت از مشركان و اتحاد و همكارى براى تحقق عزت و حاكمیت اسلامى است، دنبال كنند و براى برگزارى مراسم برائت از مشركان تمام تلاش خود را به كار گیرند. 

وی با اشاره به سالروز قیام مسجد گوهرشاد،به نتایج قیام مسجد گوهرشاد اشاره و گفت: ۲۱ تیر ۱۳۱۴ هجری شمسی مردم مشهد دراعتراض به کشف حجاب رضاخانی در مسجد گوهر شاد تجمع کردند تا از این ظلم و ذلت اعلام برائت کنند. شیخ محمد تقی بهلول بالای منبر در حال خطابه بود که نیرو های رژیم از سر راه می رسند و حمام خون راه می اندازند. نوشته اند بیش از ۱۶۰۰ نفر را کشته و زخمی کردند. علما و خطبا راهم دستگیر و تبعید کردند. حالا ۸۴ سال از آن واقعه می گذرد. همان انقلابیون و معترضین انقلاب کردند و جاء الحق و زهق الباطل را تحقق بخشیدند. آرزویی که سال ها دعای مادران و اشک دختران این مرز و بوم بود تا مبادا به حیا و عفتشان خدشه ای وارد شود.

تاجی در ادامه گفت: حالا بعد سالها یک عده مواجب گیر کمپین راه انداخته اند و چهار نفر در گوشه و کنار روسری به چوب زده اند. غافل از آنکه هویت این ملت ، اصالت و عقبه اش همان واقعه گوهرشاد است و ابایی ندارد برای حفظ اعتقاد و عفتِ ناموسش جانش تقدیم نماید. حالا که ۸۴ سال از آن اصالت و تجلی گاه غیرت دینی این ملت گذشته است، باز هم واقعه گوهرشاد و قهرمانانش و اصالت جریان و عقایدش مغفول است.

وی ضمن اشاره به قیام گوهرشاد بعنوان نقطه عطف پایداری ملت ایران افزود:این قیام، مشروعیت خاندان پهلوی را زیر سؤال برد و به عنوان نقطه اوج مبارزات مردم بر ضد حکومتی که با مذهب سر ستیز داشت، همواره تنور مبارزه را گرم نگه داشت. این حادثه به مردم ایران ثابت کرد که مدرنیته مورد نظر غرب و ترقی غربی، هرگز با اعتقادات و دیانت آنها سر سازگاری ندارد و نیز موجب تقویت پایگاه روحانیت شیعی به عنوان تنها نهاد متولی دیانت مردم شد. قیام مسجد گوهرشاد، اگرچه به ظاهر شکست خورد، ولی افق های جدیدی از مبارزه دینی تحت نظارت مرجعیت شیعی را برای مردم ایران گشود.

امام جمعه چناران ضمن اشاره  به دستاورد اصلی قیام مسجد گوهر شادخاطر نشان کرد: این واقعه نشان دادن ماهیت اصلی تمدن و رفاه غربی به جامعه ایرانی بود. با این قیام و کشتار وحشیانه رضاخان در آستان مبارک رضوی، ثابت شد که نسخه تجویزی روشنفکران برای مدرن شدن جامعه ایران، نه تنها به مقدس ترین اعتقادات آنها، بلکه به جان آنها نیز رحم نمی کند.این دستاورد بعدها خود را در قالب انقلاب اسلامی و حضور پر شور زنان باحجاب در تظاهرات برضد رژیم شاهنشاهی به خوبی نشان داد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی چناران تصریح کرد: از آنجایی که زنان نقش اصلی در تربیت یک جامعه سالم و ارتقایی را بر عهده دارند و تربیت نسل های متعهد و کارآمد بیش تر مرهون تلاش آنان است، از این رهگذر در گذشته و در برهه معاصر، استراتژی نظام های استکباری و طاغوتی، ترویج فساد و بدحجابی در میان زنان و دختران و دور کردن جوانان از معنویت بوده است. ایجاد جو نا امنی در جامعه، سقوط و تنزل ارزش های خانواده، پدیده طلاق، احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس در برابر فرهنگ بیگانه و تضعیف اعتقادات و مقدسات ملی و دینی در جامعه از فرآورده های اشاعه بی حجابی و بی عفتی، می باشد و بی تردید گسترش فرهنگ برهنگی، مطلوب فرهنگ مبتذل غرب و نابود کننده ارزشها انسانی است. پیدایش این فرهنگ، مانع رویش نسل با ایمان و متعهد می شود و سلامت نسل آینده به خطر خواهد افتاد.

وی با اشاره به وضعیت نا مناسب شیخ زكزاكى رهبر شیعیان نیجیریه؛ او را نماد روحانیت مبارز و خستگى ‫ناپذیر جهان اسلام‫ نامید و گفت: انقلاب اسلامى ایران به رهبرى امام خمینى(ره) تحولات فراوانى را میان افراد و جوامع مختلف ایجاد كرده است كه ازجمله عبرت ‫انگیزترین این تحولات مى ‫شود به تابیدن شعاع این انقلاب در ذهن و قلب شیخ ابراهیم زكزاكى و یاران او اشاره كرد.اثرى كه منجر شد در طى چهل سال، میلیون‫ها نفر در غرب آفریقا، مشتاقانه به مكتب اصیل اهل بیت (علیهم السلام) بپیوندند و عاشقانه تعالیم و ارزش‫هاى اسلام ناب محمدى(ص) را از بیان و رفتار شیخ زكزاكى بیاموزند و به آن عمل كنند.

خطیب جمعه چناران ضمن تمجید از شخصیت والای  شیخ زكزاكى افزود: ایشان نماد روحانیت انقلابى در كشور نیجریه است كه با وجود خفقان شدید حاكم و اقدامات سخت نیروهاى امنیتى این كشور، توانسته است امتى را تربیت كند تا در خط اصیل اسلام و سیره عملى حضرت امام(ره) و حضرت آیت ‫الله العظمى خامنه‫ اى (مدظله‫العالى) حركت كنند.

تاجی با اشاره به تاثیر شخصیت امام خمینی (ره) بر «شیخ زکزاکی افزود: شیخ زكزاكى در سخنان خود درباره اولین ملاقاتش با امام خمینى(ره) مى‫گوید: «از لحظه‫ اى كه چشم من به امام بزرگ افتاد مطمئن شدم كه او بنده‫ ى مخلص خداست و او توسط خدا پذیرفته شده است. همان زمان، تصمیم گرفتم كه امام رهبرم باشد و هر مكتب فكرى را كه ایشان از آن پیروى مى‫ كند دنبال كنم.»

فرمانده قرارگاه اجتماعی شهرستان اظهار داشت: میلیون‫ها نفر از مردم غرب آفریقا به ‫واسطه اقدامات گسترده شیخ زكزاكى به مكتب اهل بیت (علیهم السلام) پیوسته‫اند كه اكثرا آن‫ها از مقلدین امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامى مى ‫باشند. در چهل سال گذشته، وابستگان آمریكا و اسرائیل و انگلیس در نیجریه فتنه ‫ها و توطئه‫ هاى مختلفى را علیه شیخ زكزاكى و پیروانش طراحى و اجرا كردند كه همگى با هوشیارى شیخ زكزاكى و یارانش خنثى شد و بر قوت و عظمت حركت اسلامى نیجریه افزود.

وی ضمن تبریک ولادت حضرت امام رضا(ع) گفت: در فصل زندگى امام رضا(ع)، بخش هجرت ایشان به خراسان از مهمترین مباحث تاریخ ائمه اطهار(ع) است. هرچند در نگاه ابتدایى، قضیه حركت حضرت از مدینه به مرو، از تدابیر و توطئه‫ هاى طاغوت زمان بود و على القاعده اقدامى خصمانه و تهدیدآمیز به شمار مى‫آمد اما با گذر زمان و روشن شدن ابعاد بیشتر، متوجه مى‫شویم كه حركت حضرت، در حقیقت هجرتى سرنوشت ساز و یا به تعبیر بهتر تمدن ساز بوده است و عامل توسعه جغرافیاى سیاسى، فرهنگى و اجتماعى شیعه شده است و عملا ایران وسیع را با تمام امكانات و ظرفیت‫هایش به «شیعه خانه اهل بیت(ع)» تبدیل نموده است.

تاجی ضمن  اشاره به گسترش شیعه در ایران توسط  امام رضا(ع) افزود:حضور این امام رئوف در ايران موجب رشد و گسترش تشيع گرديد. مناظرات علمي ايشان از يكسو و تشكيل كلاسهاي درس در منزل خود و همچنين مسجد مرو از سوي دوم، و احاديث و سخنان ارزنده ايشان در زمينه هاي مختلف علوم و معارف اسلامي، از سوي ديگر موجب رشد و گسترش تشيع گرديد. ايرانيان، به ويژه خراسانيان، در اظهار مهر و محبت به ائمه اطهار(ع) و به خصوص به امام رضا(ع) كوشش فراوان كردند.

 خطیب جمعه چناران گفت: پس از شهادت امام رضا(ع) دوستان و شيعيان آن حضرت متوجه زيارت آن حضرت شدند و تدريجاً فضاهاي زيارتي و عبادي در مشهدالرضا پديدار گرديد و اصناف و اقشار  مختلف مردم به ويژه علماي شيعه در آن سكني گزيدند و با توجه به شخصيت همه جانبه و والاي امام رضا(ع) بانيان خيرعلاقمند به سنت حسنه خيررساني بوده و قسمتي از مايملك و دارايي خود را وقف آستان مقدس رضوي مينمودند. و حتي در كنار بارگاه ملكوتي امام (ع) دارالشفاء براي معالجه بيماران احداث گرديد.

امام جمعه چناران در پایان خاطر نشان کرد:در قرن دوم هجري به دليل فشارهاي امويان و عباسيان، سادات به ايران مهاجرت كردند و در هنگام ورود امام رضا(ع) به ايران نيز عده اي از آنها به اين سرزمين آمدند كه بعدها تحت تعقيب عباسيان قرار گرفتند و عده زيادي از آنها در شهرهاي مختلف به شهادت رسيدند و مزارهاي هر يك به كانوني براي فرهنگ تشيع تبديل گرديد و موجبات گسترش شعائر و معارف شيعه را فراهم كرد.