مراسم استقبال از نایب قهرمان جودوی آسیـــــــا
مراسم استقبال از نایب قهرمان جودوی آسیـــــــا

حضور جمعی از مسئولین و چهره های ورزشی در مراسم استقبال از نایب قهرمان جودوی آسیا

به گزارش ندای چناران، امین کامیابـــــی نماینده ارزنده جــــودوی چنــــاران ونایب قهرمان جودوی آسیایـــــی که در کشور چیــــــن تایپه برگزار گردید با استقبـــال پرشور مردم شهرستان چناران و جمعی از مسئولین دستگاههای اجرایـــی وارد چنــــاران شد.

گفتنی ست در این مراسم مهندس انصـــــاری فرماندار، ریاست و اعضای شــــورای شهر ، شهـــــردار ، نیروهای نظامی و انتظامی و رییس اداره ورزش و جوانان چناران نیز حضور داشتند.