درخشش دختران فوتبالی چناران در المپیاد استعدادهای برتر فوتبال بانوان خراسان رضوی
درخشش دختران فوتبالی چناران در المپیاد استعدادهای برتر فوتبال بانوان خراسان رضوی

اکرم عاملی نایب رییس هیات فوتبال چناران از درخشش سه نفر از دختران فوتبالی چناران در المپیاد استعداد‌های برتر فوتبال بانوان در خراسان رضوی در قوچان خبر داد.

به گزارش ندای چناران،اکرم عاملی نایب رییس هیات فوتبال چناران از درخشش سه نفر از دختران فوتبالی چناران در المپیاد استعداد های برتر فوتبال بانوان در خراسان رضوی در قوچان خبر داد

عاملی نایب رییس هیات فوتبال چناران گفت المپیاد استعداد های برتر فوتبال بانوان در خراسان رضوی که با شرکت پنج تیم نیشابور، مشهد، چناران و قوچان الف و ب در قوچان برگزار شد

وی گفت: خانم ها فاطمه شریف، نایب رئیس بانوان هیات فوتبال استان خراسان رضوی و شادی مهینی، سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان در فستیوال فوتبال بانوان خراسان رضوی حضور داشتند

عاملی گفت در این فستیوال تعدادی از بازیکنان دختر فوتبالی شرکت کننده در این فستیوال جهت شرکت دراردوی تیم منتخب خراسان رضوی برای حضور درالمپیاد کشوری انتخابی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند

نایب رییس هیات فوتبال چناران افزود از تیم فوتبال چناران بازیکنان فاطمه طایفی، پرنیا غفاری و مهسا داغستانی و نگار حسن پور به اردوی انتخابی تیم فوتبال نوجوانان خراسان رضوی انتخاب شدند

✅‌ندای چناران ما
🆔 @nedachenaran