رتبه های برتر کنکور سراسری شهرستان چناران اعلام شد.
رتبه های برتر کنکور سراسری شهرستان چناران اعلام شد.

لیست نهایی نفرات برتر کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ در موسسه آموزشی قلم چی شهرستان چناران اعلام شد.

لیست نهایی نفرات برتر کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ در موسسه آموزشی قلم چی شهرستان چناران اعلام شد.رتبه های برتر رشته

علوم تجربی
۱٫ احسان شادمان رتبه ۶۰۶
۲٫ رضا کوهکن رتبه ۸۵۲
۳٫ محمدرضا اسلامی فر رتبه ۱۰۳۵
۴٫ سهیل فروتن رتبه ۱۳۲۵
۵٫ وحید محمودی رتبه ۱۶۲۵

💥رتبه های برتر رشته علوم انسانی
۱٫ زهره صباحی رتبه ۴۰
۲٫ پریا جهانی سه قلعه رتبه ۲۰۴
۳٫ سجاد الماسیان رتبه ۷۷۱
۴٫ امیرعلی اصغری رتبه ۱۰۳۸
۵٫ مهسا خدایی رتبه ۱۱۶۲

💥رتبه های برتر رشته ریاضی
۱٫ امیر حسین ملایی رتبه ۷۴
۲٫ سلمان بافنده تمیزکار رتبه ۲۹۱
۳٫ علیرضا فخار رتبه ۴۸۰
۴٫ نگین محمدپور رتبه ۶۷۸
۵٫ امین حاتمیان رتبه ۱۰۶۵

💥رتبه های برتر رشته هنر
۱٫ سهیل فروتن رتبه ۹۸۱
۲٫ رضا قادری ۱۰۷۰
۳٫ فرزانه نوروزی رتبه ۱۳۵۸

💥رتبه های برتر رشته زبان
۱٫ امیر حسین ملائی رتبه ۴۷۳
۲٫ حکیمه رحیمی رتبه ۶۰۴
۳٫ زهره صباحی رتبه ۱۰۲۰
۴٫ محمدرضا اسلامی فر رتبه ۱۰۲۷

✅‌ندای چناران ما
🆔 @nedachenaran