در انتخابات سومین سال شورای شهر چناران، اعضای هیئت رییسه انتخاب شدند
در انتخابات سومین سال شورای شهر چناران، اعضای هیئت رییسه انتخاب شدند

برای سومین دوره متوالی، حسین سپهری بعنوان رئیس شورای شهر چناران تعیین شد

به گزارش پایگاه خبری ندای چناران، مهندس حمزه نطافت، گفت: در جلسه فوق العاده ظهر امروز، با رای قاطع سایر اعضا آقای حسین سپهری بعنوان رییس شورای اسلامی انتخاب گردید.

وی افزود: در جلسه انتخاب اعضای هیات رئیسه که بصورت غیر علنی برگزار شد، مهندس مهدی کارگر نیز در جایگاه نایب رئیسی شورای اسلامی شهر چناران قرار گرفت.

رئیس کمیسیون درآمد و بودجه شورای شهر چناران، بیان کرد: همچنین سرکار خانم مهندس زهرا راوی با رای دیگر اعضا بعنوان منشی انتخاب شد.

مسئول خزانه داری شورا تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات اعضای هیات رئیسه، جلسه شورا بصورت علنی ادامه پیدا کرد و اعضا شورا میزبان مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان و چند تن از سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده و پیرامون همکاریهای متقابل به بحث و تبادل نظر پرداختند.