گزارش تصویری: مراسم تعزیه خوانی و خیمه سوزان عصر عاشورا
گزارش تصویری: مراسم تعزیه خوانی و خیمه سوزان عصر عاشورا

مراسم تعزیه خوانی و خیمه سوزان عصر عاشورا امروز با حضور عاشقان حسینی در محل پارک ملت چناران برگزار شد.