صبحگاه مشترک نیروهای مسلح چناران به مناسبت هفته ناجا
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح چناران به مناسبت هفته ناجا

به مناسبت هفته نیروی انتظامی، مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان در محل فرماندهی نیروی انتظامی چناران برگزار شد.